Over SPA

Somalische Participatiepunt Amsterdam

Historie


Somalische Participatiepunt Amsterd( SPA) stimuleert de participatie en emancipatie van Somaliërs in Amsterdam  en omstreken.SPA biedt ondersteuning & helpt  Somaliërs in hun contacten met verschillende instanties..

.

Visie


SPA streeft dat haar doelgroep op :

het coördineren en organiseren van verschillende activiteiten op het gebied van onder andere onderwijs, arbeid, participatie en individuele ontplooiing.


Te bevorderen dat Somalische gemeenschap in amsterdam en omstreken hun weg kan vinden in de nederlandse samenleving


Doelstelling


  • Het stimuleren van participatie en emancipatie van haar leden 

  • Het bevorderen van actief burgerschap.
  • Het verkleinen van de achterstand van de doelgroep
  • Ondersteuning bieden aan Somaliërs die de Nederlandse taal willen leren
  • Het redzaam maken van de achterband van de vereniging;
  • Het stimuleren en helpen faciliteren van de achterband om in de Nederlandse maatschappij volwaardige burgers te worden;


Organisatie


SPA is een vrijwilliger sorganisatie en heeft  een team van vrijwilligers in dienst.

Alles draait op de inzet van mensen, die er hun (vrije) tijd voor over hebben.

 Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden.